Kisallioppiminen.fi Logo

kisallioppiminen.fi Materiaalit

$\def\vi{\bar{\imath}} \def\vj{\bar{\jmath}} \def\vv{\bar{v}} \def\vu{\bar{u}} \def\vw{\bar{w}} \def\va{\bar{a}} \def\vb{\bar{b}} \def\vc{\bar{c}} \def\vk{\bar{k}} \def\vn{\bar{n}} \def\pv{\overline} \def\R{\mathbb{R}} \def\Q{\mathbb{Q}} \def\N{\mathbb{N}} \def\Z{\mathbb{Z}} \def\pa{\mathopen]} \def\pe{\mathclose[} \def\lb{\mathop{\mathrm{lb}}} \require{color} \newcommand\T{\Rule{0pt}{1em}{.3em}} \require{mediawiki-texvc} $
MAY1 LOPS2019

Luvut ja yhtälöt

 1. Luvut ja laskutoimitukset
 2. Potenssi
 3. Funktiot ja yhtälöt
 4. Yhtälöpari ja verrannollisuus
 5. Prosenttilaskenta
MAB2 LOPS2019

Lausekkeet ja yhtälöt

 1. Polynomifunktiot
 2. Ensimmäisen asteen yhtälö
 3. Toisen asteen yhtälö
 4. Lukujonot ja summat
MAY1 LOPS2015

Luvut ja lukujonot

 1. Luvut ja laskutoimitukset
 2. Potenssi ja logaritmi
 3. Lukujonot ja summat
 4. Funktio
 5. Prosenttilaskenta
 1. Ensimmäisen asteen polynomifunktio
 2. Toisen asteen potenssifunktio ja neliöjuuri
 3. Toisen asteen polynomifunktio
 4. Korkeamman asteen potenssi- ja polynomifunktiot
 1. Ensimmäisen asteen yhtälö
 2. Yhtälöpari
 3. Verrannollisuus
 4. Toisen asteen yhtälö
 1. Kolmio
 2. Tasogeometriaa
 3. Avaruusgeometriaa
 1. Kolmio
 2. Tasogeometriaa
 3. Avaruusgeometriaa
 1. Kolmio
 2. Tasogeometriaa
 3. Avaruusgeometriaa
 1. Vektorit ja xy-koordinaatisto
 2. Vektorit ja xyz-koordinaatisto
 3. Suorat ja tasot
 4. Geometriaa vektoreiden avulla
 1. Lineaarinen malli
 2. Eksponentiaalinen malli
 3. Matemaattinen mallintaminen
 1. Lineaarinen malli
 2. Eksponentiaalinen malli
 3. Matemaattinen mallintaminen
 1. Etäisyys
 2. Suora
 3. Ympyrä
 4. Paraabeli ja muita pistejoukkoja
 5. Itseisarvoyhtälö ja -epäyhtälö
 1. Derivaatta
 2. Raja-arvot ja jatkuvuus
 3. Rationaalifunktiot
 4. Derivointisääntöjä I
 5. Funktion kulku
 6. Derivointisääntöjä II
 1. Trigonometriaa yksikköympyrässä
 2. Trigonometriset funktiot
 3. Yhdistetty funktio
 1. Juurifunktiot
 2. Eksponenttifunktiot
 3. Logaritmifunktiot
 4. Käänteisfunktio