Kisallioppiminen.fi Logo

kisallioppiminen.fi Materiaalit

$\def\vi{\bar{\imath}} \def\vj{\bar{\jmath}} \def\vv{\bar{v}} \def\vu{\bar{u}} \def\vw{\bar{w}} \def\va{\bar{a}} \def\vb{\bar{b}} \def\vc{\bar{c}} \def\vk{\bar{k}} \def\vn{\bar{n}} \def\pv{\overline} \def\R{\mathbb{R}} \def\Q{\mathbb{Q}} \def\N{\mathbb{N}} \def\Z{\mathbb{Z}} \def\pa{\mathopen]} \def\pe{\mathclose[} \def\lb{\mathop{\mathrm{lb}}} \require{color} \newcommand\T{\Rule{0pt}{1em}{.3em}} \require{mediawiki-texvc} $

MAY1: Luvut ja lukujonot

Versio 2.0

Katso materiaalia

MAA2: Polynomifunktiot ja -yhtälöt

Versio 1.0

Katso materiaalia

MAA3: Geometria

Versio 1.0

Katso materiaalia

MAA4: Vektorit

Versio 1.1

Katso materiaalia

MAA5: Analyyttinen geometria

Versio 1.0

Katso materiaalia

MAA6: Derivaatta

Versio 1.1

Katso materiaalia

MAA7: Trigonometriset funktiot

Versio 1.0

Katso materiaalia

MAA8: Juuri- ja logaritmifunktiot

Versio 1.0

Katso materiaalia

MAA9: Integraalilaskenta

Tulossa vuoden 2019 lopussa

MAA10: Todennäköisyys ja tilastot

Tulossa helmikuun 2019 lopussa

MAB2: Lausekkeet ja yhtälöt

Versio 0.7

Tulossa elokuun 2018 alussa

Versiot 0.x ovat keskeneräisiä versioita. Versio 1.0 on ensimmäinen kurssimateriaaliksi soveltuva versio. Pienemmät versiomuutokset ovat luonteeltaan tehtävälisäyksiä tai pieniä muutoksia teoriaosuuksiin. Suuremmat versiomuutokset liittyvät keskeisiin lukujen uudelleenmuokkauksiin. Versiomuutokset pyritään tekemään niiden jaksoen ulkopuolella joilla kursseja tyypillisesti lukioissa tarjotaan. Näin esimerkiksi tehtävänumeroinnit pysyvät jaksojen aikana samoina, mikä helpottaa niiden opiskelijoiden opiskelua, jotka ovat tulostaneet oppimateriaalin. Pieniä korjauksia, kuten kirjoitusvirheiden korjauksia voidaan tehdä näiden jaksojen aikana.