Kisallioppiminen.fi Logo

Kisallioppiminen.fi Materiaalit

$\def\vi{\bar{\imath}} \def\vj{\bar{\jmath}} \def\vv{\bar{v}} \def\vu{\bar{u}} \def\vw{\bar{w}} \def\va{\bar{a}} \def\vb{\bar{b}} \def\vc{\bar{c}} \def\vk{\bar{k}} \def\vn{\bar{n}} \def\pv{\overline} \def\R{\mathbb{R}} \def\Q{\mathbb{Q}} \def\N{\mathbb{N}} \def\Z{\mathbb{Z}} \def\pa{\mathopen]} \def\pe{\mathclose[} \require{color} \newcommand\T{\Rule{0pt}{1em}{.3em}} $

MAY1: Luvut ja lukujonot

Versio 1.0

Matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän yhteinen kurssi.

Katso materiaalia

MAA2 - Polynomifunktiot ja -yhtälöt

Versio 1.0

Katso materiaalia

MAA3 - Geometria

Versio 1.0

Katso materiaalia

MAA4: Vektorit

Versio 1.1

Kurssi vastaa vuoden 2003 opetussuunnitelman kurssia MAA5.

Katso materiaalia

Versiot 0.x ovat keskeneräisiä versioita. Versio 1.0 on ensimmäinen kurssimateriaaliksi soveltuva versio. Pienemmät versiomuutokset ovat luonteeltaan tehtävälisäyksiä tai pieniä muutoksia teoriaosuuksiin. Suuremmat versiomuutokset liittyvät keskeisiin lukujen uudelleenmuokkauksiin. Versiomuutokset pyritään tekemään niiden jaksoen ulkopuolella joilla kursseja tyypillisesti lukioissa tarjotaan. Näin esimerkiksi tehtävänumeroinnit pysyvät jaksojen aikana samoina, mikä helpottaa niiden opiskelijoiden opiskelua, jotka ovat tulostaneet oppimateriaalin. Pieniä korjauksia, kuten kirjoitusvirheiden korjauksia voidaan tehdä näiden jaksojen aikana.